Session 2: Use of Welsh

Rydym yn gweithio yn y goedwig hon i gael gwared ar gonwydd

        We are working in this forest to remove conifers

Bydd coed derw yn gallu tyfu eto

         Oak trees will be able to grow again

Bydd hyn yn darparu cynefinoedd i bryfed, adar a llawer o anifeiliaid bach

         This will provide habitats for insects, birds and many small animals

Cadwch yn glir o`r holl beiriannau a cherbydau

         Keep clear of all machinery and vehicles

Peidiwch dringo ar bentyrrau coed

         Do not climb on stacks of timber

Rhaid i chi ddilyn llwybr gwahanol os ydy llwybr ar gau dros dro

         You must follow a different route if a path is temporarily closed